Оқиғалар күнтізбесі*

2016 жылғы өндірістік көрсеткіштер 27 қаңтар 2017               
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 14 ақпан 2017   
Директорлар кеңесі 14 ақпан 2017              
2016 жылғы қаржылық нәтижелер 17 ақпан 2017              
Директорлар кеңесі 11 сәуір 2017                    
2017 жылдың 1-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 25 сәуір 2017                 
2017 жылдың 1-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 27 сәуір 2017                      
Акционерлердің Жыл сайынғы жалпы жиналысы 23 мамыр 2017                  
Директорлар кеңесі 23 мамыр 2017                      
Директорлар кеңесі 28 маусым 2017                    
2017 жылдың 2-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 26–28 шілде 2017                    
2017 жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 16–18 тамыз 2017                   
Директорлар кеңесі 19 қыркүйек 2017              
Директорлар кеңесі 24 қазан 2017                
2017 жылдың 3-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 25–27 қазан 2017                
2017 жылдың 3-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 15–17 қараша 2017                 
Директорлар кеңесі 13 желтоқсан 2017                


* Жауапкершілік туралы мәлімдеме:
Жоғарыда көрсетілген күндер нақты болып табылатындығына кепілдік беру үшін барлық қадамдар жасалғанына қарамастан, олардың өзгеруі мүмкін және ҚазМұнайГаз Барлау Өндіру АҚ-да («Компания»), оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндердің нақтылығына қатысты уәде немесе кепілдік (анық айтылған немесе соны мегзейтін) бермейді, берген жоқ немесе беруге өкілеттігі жоқ және осылайша жауапкершіліктен босатылады. Тиісінше, Компанияда оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндерге қатысты немесе олармен байланысты немесе қандай да болмасын тұрғыда жоғарыда көрсетілген күндерден туындайтын немесе онымен байланысты кез келген зиян үшін жауапты емес немесе өзіне міндеттеме алмайды. Оның үстіне, Компания жоғарыда көрсетілген күндердің кез келгенін өзінің қалауы бойынша өзгерту құқына ие.

Наверх