Оқиғалар күнтізбесі*

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 22 қаңтар 2018     
2017 жылғы өндірістік көрсеткіштер 26 қаңтар 2018              
Директорлар кеңесі 21 ақпан 2018            
2017 жылғы қаржылық нәтижелер 22 ақпан 2018             
Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы 12 наурыз 2018
Директорлар кеңесі 10 сәуір 2018                  
2018 жылдың 1-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 25-27 сәуір 2018                
2018 жылдың 1-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 25-27 сәуір 2018                     
Акционерлердің Жыл сайынғы жалпы жиналысы 22 мамыр 2018                 
Директорлар кеңесі 22 мамыр 2018                     
Директорлар кеңесі 27 маусым 2018                    
2018 жылдың 2-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 25–27 шілде 2018                    
2018 жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 8–10 тамыз 2018                  
Директорлар кеңесі 18 қыркүйек 2018             
Директорлар кеңесі 23 қазан 2018               
2018 жылдың 3-тоқсанындағы өндірістік көрсеткіштер 24-26 қазан 2018               
2018 жылдың 3-тоқсанындағы қаржылық нәтижелер 7-9 қараша 2018                 
Директорлар кеңесі 12 желтоқсан 2018               


* Жауапкершілік туралы мәлімдеме:
Жоғарыда көрсетілген күндер нақты болып табылатындығына кепілдік беру үшін барлық қадамдар жасалғанына қарамастан, олардың өзгеруі мүмкін және ҚазМұнайГаз Барлау Өндіру АҚ-да («Компания»), оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндердің нақтылығына қатысты уәде немесе кепілдік (анық айтылған немесе соны мегзейтін) бермейді, берген жоқ немесе беруге өкілеттігі жоқ және осылайша жауапкершіліктен босатылады. Тиісінше, Компанияда оның қандай да бір акционерлері, директорлары, басшылары, қызметкерлері немесе кеңесшілері жоғарыда көрсетілген күндерге қатысты немесе олармен байланысты немесе қандай да болмасын тұрғыда жоғарыда көрсетілген күндерден туындайтын немесе онымен байланысты кез келген зиян үшін жауапты емес немесе өзіне міндеттеме алмайды. Оның үстіне, Компания жоғарыда көрсетілген күндердің кез келгенін өзінің қалауы бойынша өзгерту құқына ие.

Наверх