Стратегия

«ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ – жаһандық масштабта бәсекелесуге қабілетті Каспий аймағындағы мұнайгаз бизнесінің көшбасшыларының қатарына кіретін Қазақстандағы көмірсутегін барлау және өндіру саласындағы жетекші компания.

Компания мақсаты акционерлер мүддесі үшін батысты мейлінше арттыру мақсатында көмерсутегін тиімді барлау, қызмет ету аймағында ұзақмерзімді экономикалық және әлеуметтік жағдай жасау, сондай-ақ Компанияның әрбір қызметкерінің әлеуетін жүзеге асыруға ықпал ету болып табылады.

ҚМГ БӨ өз миссиясын орындау кезінде шұғыл өндірістік қызметінде және инвестициялық шешім қабылдауда келесі басымдықтарды басшылыққа алады:

 1. Жұмысшыларды қауіпсіз еңбек жағдаймен қамтамасыз ету, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау мен қауіпсіздік техникасының үздік әлемдік стандарттарына сәйкес табиғи ресурстарды тиімді пайдалану ҚМГ БӨ қызметінің сөзсіз басымдығы болып табылады.
 2. Адам капиталын дамыту, ҚМГ БӨ мұны Компанияны дамытудың және бәсекеге қабілеттігін арттырудың қозғаушы факторы деп қарастырады.
 3. Геологиялық барлау – ҚМГ БӨ ресурстық базасын арттыру жөніндегі мақсаттарға жетуде Компанияның ұзақмерзімді өсуінің басымдықты қызметі болып табылады.
 4. Табыс – Компания тіршілігіне қажетті шарттың бірі.

ҚМГ БӨ негізгі мақсаты компанияның акционерлік құнын арттыру болып табылады. ҚМГ БӨ мұнай қорын және көмірсутегі шикізатын өндіруді арттыру, қолданыстағы активтердің табыстылығын арттыру және бизнестің жаңа бағыттарын дамыту арқылы компания құнының өсуіне қол жеткізуге талпынады.

 1. Компания көмірсутегі қорлары мен мұнай өндіруді арттыру үшін мынадай жұмыстарды атқарады:
  • Компанияның қолданыстағы кенорындарындағы ағымдағы мұнай өндірпу деңгейін ұстап тұру
  • Компанияның қолданыстағы кенорындарында мұнай алу коэффициентін арттыру
  • Қазақстанда және одан тысқары геологиялық барлау алаңдарында барлау жүргізу және қолданыстағы кенорындарында жете барлау жұмыстарын жүргізу
  • Қазақстандағы және шетелдердегі таңдалған басым аймақтардағы жаңа активтерді сатып алу
  • Компанияның активтер қоржынын теңіз жобаларымен және газ активтерімен толықтыру
 2. Қолданыстағы активтерді табыстылығын мынадай жолдармен қамтамасыз етіледі:
  • Шығындарды тиімді басқару
  • Бизнес-процесстерді, технологиялық процесстерді автоматтандыру жолымен тиімділікті арттыру
  • Жаңа технологияларды ендіру
  • Активтер құрылымын оңтайландыру және бизнесті басқару моделін жетілдіру
 3. Бизнестің жаңа бағыттарын дамыту мынадай жолдармен қамтамасыз етіледі:
  • Барлау және өндіру, сервистік қызмет көрсету саласының жетекші мұнайгаз компанияларымен ұзақмерзімді серіктестік қарым-қатынас орнату
  • Кәсіби біліктілігі жоғары мамандар әзірлеу және оларды дамыту
  • Өзіндік техникалық және технологиялық сараптауды дамыту
  • Теңіз жобаларын, газ бизнесін және халықаралық активтерді басқару тәжірибесін дамыту, оның ішінде ірі халықаралық мұнайгаз компанияларымен серіктес бола отырып
Наверх