Шот-фактуралар үшін штрих-кодтар жасау


«Штрих-кодты парақ» құжатын генерациялау бойынша қысқаша нұсқаулық:
 1. Есепті кезең үшін шот-фактура мен орындалған жұмыстардың актісін дайындау;
 2. http://kmgep.kz/kaz/zakup/barcode/ ресурсына кіру. Экрандық нысаны ашылады;
 3. Тізімнен баланстық бірлікті таңдау, яғни шот-фактура мен акті ұсынылатын тиісті филиалды таңдау;
 4. Құжаттың түрін таңдау (аталған жағдайда, құжаттың түрі біреу ғана – Шот-фактура);
 5. Есепті кезең үшін дайындалған шот-фактуралардан деректерді (хабардар ету үшін шарттың нөмірі, Шарт жасалған жыл, Құжаттың нөмірі, Құжаттың дайындалған күні, Валюта, Сома, оның ішінде ҚҚС, НДС, eMail);
  МАҢЫЗДЫ! Деректерді енгізу кезінде клавиатуралар ағылшын тілінде тұруы керек
 6. «Штрих-код қалыптастыру» кнопкасын басасыз. pdf – форматта құжат қалыптасады;
 7. Құжатты қағазға басыңыз;
 8. 8. Басылған құжатты көз жүгіртіп тексеру және шот-фактурамен салыстыру қажет. Салыстыру кезінде мынаған: - парақта 4 жол штрих-код болуы тиіс екендігіне назар аударыңыз. Жолдардың әр қайсысы DD әріптерімен, яғни
  DD
  DD1
  DD2
  DD3-мен басталады.

  - Егер штрих-кодтың жолдары 4-тен аз болса, құжат қате жасалған. Бұл жағдайда, төменде көрсетілгендерге назар аудару қажет.
  - Екі құжатта (шот-фактура мен штрих-коды бар басылға парақ) да ақпарат бірдей болуы тиіс;
 9. Қаламмен өз ұйымыңыздың атын жазасыз;
 10. Құжатқа қол қоясыз (орындаушының қолы). Құжат жасалды;
 11. Жасалған құжатты басқа атқарушы құжаттарға (шот-фактура мен акті) қосасыз. Құжаттар пакеті қалыптасты;
 12. Қалыптастырылған Құжаттар пакетін «ҚМГ БӨ» АҚ Кеңсесіне жөнелтесіз.
 13. Құрметті берушілер мен мердігерлер! Штрих-коды бар басылған параққа өз ұйымыңыздың мөрін баспауды өтініп сұраймыз! «Мөрдің орны» деген жерге «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ мөрі қойылады.
 14. «Штрих-кодты парақты» қажетті мөлшерде (қолмен түзетусіз, , картридждің ізінсіз және басқаларынсыз) басуды сұраймыз.
 15. «Штрих-кодты парақ» дұрыс жасалмаған жағдайда жаңа данасын қайта жасауыңызға болады. Бұл парақтарды генерациялау саны процеске әсер етпейді.
нөмірді толық жазыңыздар
нөмірді толық жазыңыздар
9313452.99
егерҚҚС болмаса, міндетті тұрде О таңбасын қойыңыз
my@email.com
Наверх