Ақпараттық хабарлама

07 маусым, 2021

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» БАРЛАУ ӨНДІРУ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ҮШІН АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 23- бабын орындау үшін, Қоғам акционерлерінің 2021 жылғы 28 мамырдағы жылдық жалпы жиналысы мен 2020 жылғы қызметтің қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдады. ҚМГ БӨ Жарғысына сәйкес артықшылықты акциялар бойынша ең төмен деңгейдегі кепілдендірілген дивиденд мөлшері белгіленді.

 

1) «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ

Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Нұр- Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17

Қоғамның банктік деректемелері: БСН 040340001283, ЖСК KZ656010111000022542,SWIFT HSBKKZKX, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Астанадағы аймақтық филиалы.

 

2) дивидендтер төленетін  кезең – 2020 жыл.

 

3) бір жай акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері – 0 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салық сомасы).

 

4) бір артықшылықты акцияға есептегендегі дивидендтің мөлшері – 25 теңге (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен төлеуге жататын салық сомасы).

 

5) дивидендтерді төлеудің басталатын күні – 2021 жылдың 08 шілдесінен бастап.

 

6) дивидендтерді төлеудің тәртібі мен түрі:

дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін белгілеу күні – 2021 жылдың 08 маусымы 00 сағат 00 минуттағы жағдай  бойынша;

дивидендтерді төлеу тәсілі – акционерлердің тізімі жасалған күннен кейін 90 күн ішінде акционерлердің банктік шоттарына қолма-қол емес ақша аудару арқылы дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі бойынша.

 

Қоғам тіркеушісінің хабарласу деректері:

«Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ, Қазақстан Республикасы, индекс 050051, Алматы қаласы, Самал 1 ықшам ауданы ,28 үй, тел7 (727) 262-08-46, 8 (727) 355-47-60, ішкі. 150, сайт:  www.kacd.kz.

Нұр-Сұлтан қаласындағы Филиалы: Нұр-Сұлтан қаласы, 010000, Иманов көшесі, 13-үй, офис 101. Тел.: 8(7172) 69-70-40.

Атырау облысындағы Орталық депозитарий трансфер – агентінің байланыстық деректері: 060000, Атырау қаласы,  Абай көшесі 6, тел. 8 (7122) 95-69-93.

Маңғыстау облысындағы Орталық депозитарий трансфер - агентінің байланыстық деректері: 130000, Ақтау қаласы, 14 ықшам аудан, «Звезда Актау»  Бизнес-орталығы, т/ф.8 (7292) 42-47-21.

Орталық депозитарийдің қосымша байланыстық деректері, сондай-ақ Қазақстанның аймақтарындағы трансфер - агенттерінің Біріңғай тізбесі  орталық депозитарийдің сайтында көрсетілген: www.kacd.kz.


Қоғамның дивидендтер төлеу мәселелері бойынша хабарласу деректері:

«ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ, Қазақстан Республикасы, индекс 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 17, корпоративтік қаржыландыру және инвесторлармен жұмыс департаменті, тел.: 8(7172)78-92-38, e-mail:A.Shalabaeva@kmgep.kz, www.kmgep.kz

Атырау қаласындағы байланыстық деректер: Атырау қаласы, Уәлиханов көшесі 1, «Ембімұнайгаз» АҚ, қазынашылық департаменті, тел.: 8 (7122) 99-32-62.

Жаңаөзен қаласындағы байланыстық деректер:  Жаңаөзен қаласы, Қ.Сәтпаев көшесі 3, «Өзенмұнайгаз» АҚ, қазынашылық департаменті, тел.:  8(72934)63-401.

Наверх